Journal Archive

Journal of Korean Society for Atmospheric Environment - Vol. 34 , No. 3
1. p. 373 Review on the Current Status and Policy on PM2.5 in China
Kwang-Joo Moon, Cheo, Hyeok-gi, given-names Jeon, Xiaoyang Yang, Fan, Meng, Dai-gon Kim, Hyun-Ju Park, Jeong-soo Kim
Vol. 34, No. 3, pp.373-392 DOI: https://doi.org/10.5572/KOSAE.2018.34.3.373

5. p. 430 Chemical Characteristics of PM1 using Aerosol Mass Spectrometer at Baengnyeong Island and Seoul Metropolitan Area
Taehyun Park, Jihee Ban, Seokwon Kang, Young Sung Ghim, Hye-Jung Shin, Jong Sung Park, Seung Myung Park, Kwang Joo Moon, Yong-Jae Lim, Min-Do Lee, Sang-Bo Lee, Jeongsoo Kim, Soon Tae Kim, Chang Han Bae, Yonghwan Lee, Taehyoung Lee
Vol. 34, No. 3, pp.430-446 DOI: https://doi.org/10.5572/KOSAE.2018.34.3.430

7. p. 457 Characterization of Aerosol Composition, Concentration, and Sources in Bukhansan National Park, Korea
Seokwon Kang, Taewon Kang, Taehyun Park, Gyutae Park, Junhong Lee, Je-Woo Hong, Jinkyu Hong, Jaehong Lee, Taehyoung Lee
Vol. 34, No. 3, pp.457-468 DOI: https://doi.org/10.5572/KOSAE.2018.34.3.457

8. p. 469 Evaluation of the Effectiveness of Emission Control Measures to Improve PM2.5 Concentration in South Korea
Eunhye Kim, Changhan Bae, Chul Yoo, Byeong-Uk Kim, Hyun Cheol Kim, Soontae Kim
Vol. 34, No. 3, pp.469-485 DOI: https://doi.org/10.5572/KOSAE.2018.34.3.469